اتاقک ماشین لباسشویی

روش دسترسی به اجزای داخلی یک ماشین لباسشویی بسته به تولید کننده آن متفاوت است. پیش از تلاش برای باز کردن ماشین خود، مشخص کنید که مدل ماشین شما چگونه است. دستورالعمل های زیر برای بیشتر ماشین ها توصیه می شوند اما مدل ماشین شما ممکن است از نظر باز شدن متفاوت باشد. هرگز از …